Hızlı Erişim

TOPLUMSAL CİNSİYET UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında "Yüzyılların Büyük Yitiği: Kadın" konulu Konferans Etkinliği

Ordu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" kapsamında Prof. Dr. Sadık Kılıç tarafından “Yüzyılların Büyük Yitiği: Kadın” konulu konferans gerçekleştirildi.

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Ordu Vergi Mahkemesi Başkanı Ersin Körpınar, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Eğitim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Sadık Kılıç, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öznur Ergen Akçin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Erbil, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Zekai Tarakçı, Ordu Müftüsü Mürsel Öztürk, akademik ve idari personel ile çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nalan Arabacı, “Bizler böyle bir konferansa ev sahipliği yaptığımız için çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Aslında bu konferansın gerçek sahipleri, sadece bizim toplumumuzda değil, tüm dünyada şiddete uğrayan ve toplumun her kesiminde yer alan kadınlardır… Konferansı düzenlememizdeki asıl gayemiz, dünyanın neresinde olursa olsun şiddete uğramış olan tüm kadınları saygı ile anmak olduğu gibi aynı zamanda toplumdaki bütün kurumlarla, bütün bileşenlerle birlikte el ele vererek kadına karşı yapılan şiddetle mücadelede topyekün bir duruş sergilemektir.Bizler sadece Üniversitemizin Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değil, Üniversitemizin tüm bilim dallarında çalışan akademisyenler olarak; geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olacak neslin, kadınların ve erkeklerin eşitliğini savunan, kadın haklarının korunması ve bilinçli bir duyarlılıkla sürdürülmesi yönünde inisiyatif alan bireyler olarak yetiştirilmesi yönünde gayret içerisinde bulunmalıyız. Bu anlamda özellikle Üniversitemiz Eğitim Fakültesi’ne de çok önemli görevler düşmektedir. Zira bizler biliyoruz ki, şiddetin daha ortaya çıkmadan önlenmesinde şüphesiz ki “eğitim” en önemli unsurların başında gelmektedir. Bunun da özelinde, temel eğitimin ilk basamağı olan ve insan hayatının çok kritik yıllarını kapsayan okul öncesi dönem çok önemlidir. Çünkü eğitim aslında ilk olarak ailede başlar ve daha sonra okul ortamındaki bilgi ve becerilerle, tutum ve davranışlarla gelişerek insan yaşamı şekillenir. İşte tam da bu noktada, çocuklarımızın eğitiminden sorumlu olan öğretmenlerimiz sınıflarında yarattıkları demokratik, barışçıl ve sevgi dolu ortamlarla ve kullandıkları olumlu iletişim dili ile çocuklar üzerinde geleceğe yönelik çok önemli izler bırakacaklardır. Aynı zamanda başta okul öncesi öğretmenlerinin ve daha ilerideki kademelerde çalışan öğretmenlerin, ebeveynleri eğitim etkinliklerinin içine dahil etmek ve onları çeşitli konularda bilinçlendirmek ve eğitmek gibi bir misyonları da bulunmaktadır. Bu bağlamda; yetiştirmekte olduğumuz ve şu anda aramızda bulunan hem öğretmen ve hem de aynı zamanda anne baba adayı olan sevgili öğrencilerimize olan inancımız ve güvencimiz tamdır. Üniversitelerin amacı çeşitli alanlarda topluma yetişmiş meslek elemanları kazandırmak olduğu gibi bir o kadar da toplumla uyumlu ve barış içinde yaşamayı şiar edinmiş, birbirine saygı duyan ve koruyan nesilleri de yetiştirebilmektir. Bu anlamda, hem Üniversitemiz hem de Merkezimiz bugün ve bugünden sonra da, buna benzer sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklerle “kadına karşı şiddetle mücadele” ve “toplumsal bilincin oluşturulması” yönündeki çalışmalarını sürdürmeye aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, “Bizler başta kadınlarımız olmak üzere insana, canlıya, evrene saygı duyan değer veren bir inancın, bir dünya görüşünün, bir medeniyetin ve yaratılanı yaratandan ötürü seven değerler dünyasının insanlarıyız. Bugün gelişmiş ve çağdaş olduğunu iddia eden ülkelere baktığınızda kadın hakları konusunda sınıfta kaldıkları aşikardır. Bizim inancımız kadınlara ve kızlara ikinci sınıf muamele eden karanlık düşünceyi, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü bir anlayışı yok etmiş bunun yerine kadını el üstünde tutan bir medeniyeti inşa etmeyi bize öğütlemiştir. Bizlere düşen en önemli görevlerden bir tanesi de kıymetli bir varlık olan kadınlarımıza ve kızlarımıza değer vermek, onları el üstünde tutmaktır.” şeklinde konuştu.

Açılış programı sonrasında “Yüzyılların Büyük Yitiği: Kadın” konferansını gerçekleştiren Eğitim Fakültesi Dekanı ve İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Kılıç, geçmişten günümüze kadının tarih boyunca farklı medeniyet ve kültürlerde yaşamış olduğu mağduriyetten söz ederek İslam’da kadının yeri ve konumu hakkında dinleyicileri bilgilendirdi. Kılıç, “Akademisyen olarak gerek derslerde gerekse akademik toplantılarda kadına yapılan her türlü yanlışlığın karşısında yer almayı varoluşsal bir sorumluluk olarak hissettim. Bölünemez insanlık realitesinden yola çıkarak esasında tarihin gerçek senaristleri ve etkin kurucuları kadınlardır. Tarihimizdeki olayları gözden geçirdiğimizde erkek baskın olarak oluşturulmuş olan toplumsal koşullarda bir denge gözetilip de kadınlar daha çok öne çıkabilselerdi toplumumuz, çok daha başka çok daha güzel, insana ve insanlığa yaraşır bir yapıda olurdu. Ne yazık ki konumlarının böyle idrak edilmesi gereken kadınlara dünya genelinde ve ülkemizde reva görülen muameleler utanç vericidir. Buna en çok sahip çıkması gereken kadınlardan daha çok erkekler olmalıdır. İnsandaki şiddet duygusunu eğitip optimum seviyeye çekmediğimiz, onu meşru sınırlar içinde tutmadığımız sürece bizdeki şiddet yıkıcı hale gelmeye devam edecek, toplumumuzu büyük yıkımlarla yüz yüze getirebilecektir.” dedi.

Konferans sonrasında Ordu Vergi Mahkemesi Başkanı Ersin Körpınar ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan tarafından Prof. Dr. Sadık Kılıç’a teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.


Eklenme Tarihi : 11-12-2019 16:43:53